Privacy verklaring

Deze website wordt beheerd door InBody Europe B.V., Gyroscoopweg 122, 1042 AZ Amsterdam, Nederland.

Wij nemen uw privacy zeer serieus en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordering Gegevens Bescherming (AVG). We vragen u dit privacy beleid aandacht te lezen, aangezien het belangrijke informatie bevat over:

 • De persoonlijke gegevens die we over u verzamelen
 • De redenen en wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens
 • Veiligheid
 • Met wie uw persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld
 • Welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij zijn een 'gegevensbeheerder' (d.w.z. we zijn verantwoordelijk voor het controleren en verwerken van uw persoonlijke gegevens)

Verdermeer, kunnen we gecontacteerd worden door middel van:

Per post: Data Processing Manager Mr. Billy Nam, Gyroscoopweg 122 102 AZ Amsterdam, Nederland

Per e-mail: privacy.eu@inbody.com

Per telefoon: +31 (0)20 238 6080.

Welke persoonlijke data verzamelen wij?

We verzamelen uw persoonsgegevens met betrekking tot uw bezoek aan onze website en contact met ons, productondersteuning, klinische ondersteuning, C/S-ondersteuning en registratie voor onze nieuwsbrief: De volgende (categorieen van) gegevens worden verwerkt.

 • Technische klantenservice: serienummer van apparaat, naam, telefoonnummer, email adres, adres
 • Contact: naam, email adres, telefoon nummer, adres
 • Online winkel van de website: naam, e-mail adres, telefoon nummer, adres

We verzamelen ook persoonlijke gegevens wanneer u contact met ons opneemt, ons feedback stuurt, materiaal op onze website plaatst, klantenonderzoeken invult of deelneemt aan wedstrijden.

Als u jonger bent dan 16 jaar, moeten uw registratie en uw toestemming voor gegevensbescherming worden goedgekeurd door de persoon met de ouderlijke verantwoordelijkheid voor u. U moet ons het mobiele telefoonnummer van een dergelijke verantwoordelijke persoon verstrekken dat we zullen gebruiken om een dergelijke te verkrijgen. Indien binnen 10 dagen geen goedkeuring is verleend, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Persoonlijke data over andere individuen

Als u ons persoonlijke gegevens verstrekt namens iemand anders (zoals een kind, zie hierboven), bevestigt u dat de andere persoon u heeft aangesteld om namens/haar op te treden en ermee heeft ingestemd dat u:

 • Namens hem/haar toestemming geven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens
 • Namens hem/haar kennisgevingen over gegevensbescherming te ontvangen

Redenen en wettenlijke basis voor verwerking

We verwerken persoonsgegevens over u om de volgende redenen:

 • Communicatie met u over ons en/of onze producten die voor u interessant kunnen zijn
 • Het monitoren en opnemen van communicatie (zoals telefoongesprekken en e-mail) met als doel de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren en/of fraude te voorkomen
 • Om u onze nieuwsbrieven te sturen wanneer u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief
 • Verplichtingen op het gebied van regelgeving en ondernemingsbestuur en goede praktijken
 • Het verzamelen van informatie als onderdeel van onderzoeken door regelgevende instanties of in verband met gerechtelijke procedures of verzoeken
 • Operationele redenen
 • Zoals het vastleggen van transacties
 • Training en kwaliteitscontrole
 • De vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige informatie waarborgen
 • Het onderzoeken van klachten en beschuldigingen van strafbare feiten
 • Statistische analyse voorkeuren analyseren en dienstverlening verbeteren
 • Het verlenen van klantenservice marketingdoeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens op de volgende wettelijke basis

Met betrekking tot communicatie, operationele redenen, onderzoeken van klachten en aantijgingenproductondersteuning, klinische ondersteuning, C/S-ondersteuning, contact met ons opnemen, statistische analyse, het analyseren van voorkeuren en het verbeteren van services, het leveren van klantenservice en marketingdoeleinden:

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst en/of om een legitiem belang van ons na te streven
 • Namelijk om onze producten te promoten en te verkopen
 • Om zaken te doen
 • Om de kwaliteit van onze diensten te bewaken en te verbeteren en om fraude te voorkomen
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals wetten die betrekking hebben tot belasting, zorgregels etc.

Met betrekking tot de nieuwsbrief:

 • Toestemming en/of uitvoering van een contract en/of om onze legitieme belangen na te streven
 • Namelijk om u te informeren over ons en onze producten en voor marketing doeleinden.

U heeft altijd de mogelijkheid om u uit te schrijven voor onze nieuwsbrief.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Indien u deze gegevens echter niet verstrekt, is het mogelijk dat wij onze website niet voor u beschikbaar kunnen stellen, uw vragen niet kunnen beantwoorden en/of contact met u kunnen opnemen.

We verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de hierhboven vermelde redenen. Er worden niet meer persoongegevens verwerkt dan strikt nodig is voor de doeleinden die in dit beleid worden genoemd.

Veiligheid

Wij nemen passende organisatorische en technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en misbruik, verlies of wijziging van uw persoonsgegevens worden versleuteld opgeslagen op onze server. Bovendien worden persoonlijke gegegevens overgedragen tussen onze servers en u, via een beveiligde gecodeerde internet verbinding.

Hoewel we alle redelijke inspanningen zullen doen in uw persoonlijke gegevens te beschermen, erkent u dat het gebruik van interniet niet volledig veilig is en om deze reden kunnen we de integriteit van enige persoonlijke gegevens die van u of naar u worden overgedragen via het internet niet gararanderen.

Uw recht om te klagen

Systemen die worden gebruikt om persoonsgegevens te verwerken

Als u een klacht heeft over ons gebruik van gegevens, dan hebben wij het liefst dat u in eerst instantie rechtstreeks contact met ons opneemt zodat wij uw klacht kunnen behandelen. U kunt echter ook contact opnemen met de bevoegde autoriteit voor de verwerking van persoonsgegevens in uw land.

We verzamelen de persoonsgegevens rechtstreeks van u en ook via onze websites, app en andere technische systemen. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Computernetwerken en verbindingen
 • Communicatiesystemen
 • En andere hardware en software die eigendom zijn van, gebruikt worden of geleverd worden door of namens ons.

Use of cookies

Een cookies is een klein tekstbestand dat op uw computer (of ander elektronisch apparaat) wordt geplaatst wanneer u onze website of app gebruikt. We gebruiken de volgende cookies:

Functionele cookies:

 • Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert. Dit kunnen cookies zijn die nodig zijn om een account aan te maken.
 • Analytische cookies die ervoor zorgen dat er inzicht kan worden verkregen in hoe websitebezoekers onze website gebruiken, zodat wij de website kunnen verbeteren en de website wordt afgestemd op wat websitebezoekers interessant en belangrijk vinden. We gebruiken de informatie van de cookies niet om het gebruik van de website op individueel te niveau te bestuderen, maar alleen op geaggregeerd niveau.

Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google Inc. ("Google") en maken gebruik van Google Analytics, een analytische webservice van Google Inc., om ervoor te zogen dat onze website naar behoren functioneert.Wij gebruiken Google Analytics cookies om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te verbeteren en hebben de applicatie privacyvriendelijk geconfigureerd conform de instructies van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookiegegevens over uw gebruik van onze website worden overgebracht naar en opgeslaen door Google. Google verwerkt de IP-adressen van alle websitebezoekers voor ons bedrijf. Bovendien gebruikt ons bedrijf een geanonimiseerde Google Analytics-applicatie die het laatste octet van de IP-adressen van uw websitebezoekers verwijdert. De IP-anonimisering vindt plaats zodra gegevens worden ontvangen worden door het Analytics Collection Network en voordat enige opslag of verwerking plaatsvindt.

We staan Google niet toe onze analytische gegevens te gebruiken of te delen voor enig ander doel dan ons analytische informatie te verstrekken.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt zich afmelden voor het verzamelen en opslaan van gegevens door Google Inc. en de browser instellen om cookies uit te schakelen of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services van onze website en andere websites niet correct werken als cookies zijn uitgeschakeld.

Indien wettelijk vereist, geeft de website bezoeker vooraf toestemming voor het gebruik van cookies.

Overdracht van persoonlijke gegevens

Met wie uw persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld

We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan:

 • Andere bedrijven binnen onze groep
 • Onze agenten en dienstverleners
 • Wetshandhavingsinstanties in verband met onderzoeken om onwettige activiteiten te helpen vookomen
 • Een derde partij die InBody verwerft, in welk geval de persoonsgegevens een van de geworven activa zullen zijn
 • Andere software-leveranciers die u mogelijk vraagt om u toegang te verlenen tot uw InBody-apparaatgegevens.

Overdracht van uw persoonlijke gegevens buiten de EER

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op servers in Europa. Uw persoonlijke gegevens worden niet zonder uw toestemming buiten de EER overgedragen.

Bewaartermijnen

Uw gegevens worden bewaard in overeenstemming met ons bewaarbeleid. Over het algemeen bewaren wij uw gegevens totdat u (verzoekt) om uw persoonsgegevens te verwijderen. Soms is een langere bewaartermijn van toepassing, bijvoorbeeld in geval van een wettelijke bewaartermijn, claims etc.

Welke rechten heeft u?

U heeft een aantal belangrijke rechten die u kosteloos kunt uitoefenen. U heeft namelijk recht om:

 • Toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens
 • Ons verplichten om eventuele fouten in uw persoonlijke gegevens die we bewaren te corrigeren
 • Vereisen dat uw persoonlijke gegevens in bepaalde situaties worden gewist
 • De persoonlijke gegevens over u ontvangen die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en het recht hebben om die gegevens in bepaalde situaties naar een derde partij te verzenden
 • Te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing
 • In bepaalde andere situaties bezwaar maken tegen onze voortdurende verwerking van uw persoonsgevens
 • Anderzins onze verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden beperken

Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens, heeft u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met onze Data Protection Manager hieronder en geef voldoende informatie om u te laten indentificeren en laat ons weten op welke informatie uw verzoek betrekking heeft.

Als u een klacht heeft over onze omgang met uw persoonsgegevens dan kunt u een klacht indienen bij [privacy.eu@inbody.com], daarnaast heeft u recht om een klacht in te dienen bij de Information Commisioners Office, de toezichthoudende autoriteit met betrekking tot data verwerking.

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen, wanneer we dat doen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door deze op onze website te plaatsen.

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Neem contact met ons op als u vragen heeft over dit privacybeleid of de persoonlijke gegevens die we ovver u bewaren.

Als u contact met ons wilt opnemen, stuur dan een e-mail naar [privacy.eu@inbody.com], of schrijf ons op [Gyroscoopweg 122, 1042AZ Amsterdam, Nederland] of bel ons op [+31 20 2386080]

Wijzigingen in het privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. U dient dit beleid af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de meest recente versie die van toepassing is telkens wanneer u deze website bezoekt.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt: [sept. 2020].

Austria: 20%
Belgium: 21%
Bulgaria: 20%
Croatia: 25%
Cyprus: 19%
Czech Republic (czechia): 21%
Denmark: 25%
Estonia: 20%
Finland: 24%
France: 20%
Germany: 19%
Greece: 24%
Hungary: 27%
Ireland: 23%
Italy: 22%
Latvia: 21%
Lithuania: 21%
Luxembourg: 16%
Malta: 18%
Monaco: 20%
Netherlands: 21%
Poland: 23%
Portugal: 23%
Romania: 19%
Slovakia: 20%
Slovenia: 22%
Spain: 21%
Sweden: 25%.
United Kingdom: 20%
the rest: 0%
Language
Dutch
Open drop down